Home

Wanneer u bent gediscrimineerd kunt u dit bij ons melden. Bij het Meldpunt is een groep vrijwillige, onafhankelijke bemiddelaars werkzaam waar u een beroep op kunt doen. De bemiddelaars zijn opgeleid in conflictbemiddeling en behandelen uw klacht of vraag volgens een afgesproken werkwijze.

Soms ontstaan conflicten die moeilijk oplosbaar lijken doordat men elkaars opvattingen, overtuigingen of gewoonten niet goed begrijpt, omdat iemand de taal gebrekkig spreekt of omdat iemand reageert vanuit vooroordelen. U kunt ons hierover raadplegen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Het Meldpunt Discriminatie Vlaardingen is ondergebracht bij de stichting Vele Vlaardingers Eén Huis (VVEH). VVEH is het samenwerkingsverband tussen Vlaardingse instellingen, de gemeente Vlaardingen en individuele burgers dat werkt aan een positief, vreedzaam en open leefklimaat voor alle inwoners van Vlaardingen.

Op dinsdag is onze Meldpunt-coördinator Juanita van Gent aanwezig tussen 10.00 en 14.00 uur. Op afspraak kunnen wij u ook op andere dagen en tijdstippen helpen.

Een mens die een ander van zijn vrijheid berooft, is een gevangene van de haat, opgesloten achter de tralies van vooroordelen en kleingeestigheid. Nelson Mandela